Katja Guerra Sales Manager +32 485 03 20 70

Vlaamse Landmaatschappij

Automatisering rond voorkooprecht

Om de omslachtige procedures rond het Vlaamse voorkooprecht te stroomlijnen, ontwikkelde Ordina voor De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een beheerstoepassing en een e-loket in .NET. Die oplossingen laten VLM toe om de rol van spilfiguur tussen de notarissen en begunstigden van het voorkooprecht snel en efficiënt te spelen.

Vlaamse Landmaatschappij Contact Neem contact op met Katja Guerra

Klant

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het maakt deel uit van het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie. Sinds 2007 vangt VLM alle aanvragen van notarissen rond het voorkooprecht op. Bij elke verkoop van onbewoonbare panden en percelen in bijzondere gebieden moet een notaris namelijk aftoetsen of bepaalde overheidsinstanties het recht hebben om het perceel als eerste te kopen.  

Klantvraag

Het voorkooprecht – het recht om als eerste een perceel te kopen – verliep via een omslachtige procedure. Bij elke verkoop toetste een notaris via manuele en schriftelijke standaardprocedures het recht af bij alle mogelijke begunstigden. Dat was een tijdrovend proces, met bovendien een reëel risico op vergissingen. Daarom besloot VLM om de werkwijze te vereenvoudigen. De notaris hoefde alleen nog een aanvraag naar VLM te sturen. De ambtenaars van VLM schreven daarna zelf de begunstigden aan. Om de aanvragen te stroomlijnen, startte VLM een automatiseringstraject.  

Oplossing

In een eerste fase ontwikkelde Ordina voor VLM een beheerstoepassing in .NET. Dat registreerde automatisch alle aanvragen van notarissen. De tweede stap was de bouw van een e-voorkooploket voor VLM-ambtenaren, notarissen en begunstigden. Dat loket haalt alle perceelinformatie bij AGIV, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen. Zo kunnen ambtenaren en notarissen snel nagaan of een voorkooprecht geldt voor een onroerend goed.

Resultaat

Via het e-loket sturen de VLM-ambtenaren nu eenvoudig de aanvragen naar de begunstigden. Die laten op hun beurt weten of zij het voorkooprecht willen uitoefenen. Een snelle en betrouwbare automatiseringsoplossing, waarmee de Vlaamse overheid haar procedures rond dit voorkooprecht harmoniseert.Het succes van de oplossing bracht een spillovereffect teweeg. Via VLM kwam Ordina in beeld bij twee gerelateerde organisaties. Voor AGIV ontwikkelde Ordina een geografisch themabestand voor alle Vlaamse voorkooprechten. En voor Credoc, de IT-poot van de federatie van notarissen, zette Ordina een e-loket in Java met perceelinformatie op touw.