Wouter Tielemans +32 475 94 40 10

Energy Monitoring

BESPAAR DOOR EEN
NAUWKEURIGER ENERGIEBEHEER

Aan de hand van doelgerichte energiemonitoring berekent Ordina de werkelijke totale productiekost van uw eindproduct. We bepalen zowel de factoren die bijdragen tot energieverbruik tijdens de productie, als de energieverspilling tijdens productieluwtes.

Dankzij het bepalen van deze kosten-KPI’s kan uw organisatie efficiëntere kostvergelijkingen maken, een beter strategisch beleid voeren, asset-verbeteringen identificeren en betere planningsbeslissingen nemen. Bovendien kunt u het toekomstig energieverbruik nauwkeuriger inschatten.

Concept

De iMESure-module ‘Energy Monitoring’ is een standaardoplossing om uw energieverbruik op een doordachte manier te monitoren. U kunt zowel het value-added als non-value added-verbruik vastleggen en dit koppelen aan uw specifieke productieresultaten.

Aanpak

Bij aanvang bepalen we welk energieverbruik moet gemeten worden op welke manier. Waar nodig koppelen we real-time metingen aan de productieresultaten. We houden rekening met uw specifieke noden en maken een delta-analyse waarbij de modulefunctionaliteiten worden afgestemd op de productie.

Resultaat

De energy monitoring-module laat ons toe uw energieverbruik te definiëren tot op het niveau van productiecel, productielijn en productie-unit. We koppelen deze informatie aan productiedata, wat leidt tot accuratere kosten-KPI’s en een gefundeerder beslissingsbeleid.


Energy Monitoring Contact Neem contact op met Wouter Tielemans