Bart Van Mulders Business Unit Manager +32 474 89 17 06

VisionTest

Slim testen in een BI en datawarehouse omgeving!

Binnen organisaties krijgt besluitvorming een steeds prominentere plaats. Besluitvorming op basis van niet betrouwbare of foutieve informatie kan leiden tot desastreuze gevolgen voor de bedrijfsvoering. Een koerswijziging op grond van misleidende informatie kan uw bedrijf in problemen brengen. Kwaliteit is dus essentieel. VisionTest richt zich primair op de juistheid, volledigheid, tijdigheid en transparantie van een dergelijke BI-voorziening.
De gangbare testmethodes zijn applicatiegericht en daarmee onvoldoende geschikt voor het testen van de op bedrijfsproces gerichte benadering van management informatie. Algemeen geaccepteerde testmethodieken bieden een generiek kader waarmee specifieke problemen behandeld moeten worden. Dat kan voldoende zijn, maar in een DWH & BI -omgeving is dat vaak niet het geval.
VisionTest sluit nauw aan bij VisionGuide, de BI implementatie methodiek van Ordina VisionWorks.

Concept

VisionGuide omvat een specifieke fasering:een voorbereidingsfase, een analysefase, een ontwerp- & realisatiefase en een implementatiefase. De de middelste twee fasen zijn iteratief van karakter. Elke fase levert documenten. Ze geven allerlei vormen van input voor het testen, de zogenaamde testbasis, waarop de verschillende functionele en technische testplannen (User Testen, Intergratie Testen, …) gebaseerd kunnen worden. Vervolgens vindt aan de hand van deze testplannen de uitvoering van de testen plaatst.

Aanpak

De bouw van een datawarehouse start klein. Kleine delen functionaliteit worden opgeleverd en verder uitgebouwd tot verschillende architectuurlagen van de BI&DWH-omgeving. Vervolgens worden deze lagen  geïntegreerd totdat er uiteindelijk sprake is van een werkende BI&DWH-omgeving. Vroegtijdig testen in het bouwproces voorkomt dat in een latere fase, met grotere inspanning herstelwerk moet worden uitgevoerd. Parallel aan de bouw vindt dezelfde schaalvergroting plaatst op testgebied. Het datawarehouse kan technisch én functioneel bekeken worden, elk resulterend in een andere benadering qua testen.

Resultaat

De teststrategie houdt rekening met businessrisico’s en -doelstellingen en met het incrementele karakter van de invoering van een goed management informatie systeem. Daardoor garandeert VisionTest:
- goede datakwaliteit voor betrouwbare stuurgegevens;
- inzicht in de traceerbaarheid van gegevens;
- informatie die beschikbaar is op het moment dat u dit wenst;
- vertrouwen in de kwaliteit van de gepresenteerde informatie
… en daardoor een hoge acceptatiegraad van de BI- oplossing bij de gebruikers

VisionTest Contact Neem contact op met Bart Van Mulders