Freya Wolles Business Unit Manager Q +32 496 77 45 14

Lab equipment qualification

WAARBORG DE KWALITEIT
VAN UW WERKWIJZE ÉN RESULTAAT

Laboratoria moeten aan heel wat kwaliteitseisen en wetgeving voldoen. Om betrouwbare, accurate en consistente resultaten te bekomen is Analytical Instrument Qualification (AIQ) een must, al dan niet samen met Computer System Validation (CSV) en methodevalidatie.

Ordina helpt u deze strenge kwaliteitseisen waar te maken en ondersteunt u bij het toepassen van de diverse regels en richtlijnen, waaronder  FDA, ICH, EMEA, Pharmacopeia, GLP-richtlijnen (Good Laboratory Practices) en de ISO-standaarden. 

Concept

Ordina ondersteunt u bij het toepassen van Analytical Instrument Qualification en methodevalidatie. Dit omvat alle stappen in het proces, waaronder instrumentcategorisatie en -kwalificatie volgens de vier 4 Q's (DQ, IQ, OQ en PQ), en methodevalidatie volgens cGM- en GLP-regulaties en regulatory guidelines (FDA, EMEA).

aanpak

Onze experts begeleiden u bij het kwalificeren en valideren van diverse instrumenten en methoden. Daarbij kiezen we voor een risk based-aanpak, gebaseerd op onze jarenlange ervaring en onze kennisdatabase. Reken ook op Ordina voor de gedetailleerde uitwerking van de nodige documenten, protocols en procedures.

Resultaat

Met Ordina verzekert u zich ervan dat u voldoet aan de relevante en meest recente wetgeving en vereisten. Dankzij de betrouwbare, reproduceerbare, complete en correcte test- en werkmethodes garandeert u op elk ogenblik de kwaliteit van uw product en de veiligheid van de patiënt.

Lab equipment qualification Contact Neem contact op met Freya Wolles