Kris Van Marcke Senior Business Consultant +32 474 98 42 83

Value Discovery: Optimization Concretization

Het belang van een juist verwachtingspatroon!

Een juist verwachtingspatroon stellen is belangrijk. Dit geldt evenzeer voor optimalisatieprojecten! U heeft bepaalde verwachtingen die u wil realiseren. Bij optimalisatietrajecten is het cruciaal dat u op voorhand scherp stelt wat u wil bereiken.
Welke resultaten worden beoogd?
Is dit realistisch?  Hebben we de nodige gegevens beschikbaar, en vertellen die ons iets over de haalbaarheid van onze doelstellingen?

Concept

Een optimizer behoeft regels waaraan beantwoord moet worden en een objectieve waardefunctie om te maximaliseren. Dit klinkt makkelijk en is technisch correct. Een waardefunctie moet de waarden, belangrijk voor uw organisatie reflecteren. In realiteit echter zijn tal van variabelen van belang voor het runnen van uw business. De ene heeft meer impact dan de andere en niet alle variabelen werken samen zoals u zou wensen. Eén facet verbeteren kan op een ander vlak een verslechtering teweegbrengen.   Het scherp stellen van uw optimalisatiedoelstelling wordt dan een complexe taak. Het is belangrijk dat uw verwachtingspatroon realistisch is, en dat het gedragen wordt door de informatie, de kennis waarover uw reeds beschikt.

aanpak

U stelt de juiste objectieven door:
-Het identificeren van de business values die u wenst te verbeteren
-Deze te vertalen naar meetbare elementen
-Zeker te stellen dat objectieve metingen mogelijk zijn aan de hand van uw data
-Het aantal objectieve elementen tot een minimum te herleiden 
-Vast te leggen hoe overige elementen kunnen gecombineerd worden

resultaat

Dankzij de "optimization concretization"- stap in het Value Discovery proces hebt u een duidelijk doel voor ogen. De business values die tijdens het optimalisatietraject zullen geoptimaliseerd worden, afzonderlijk en gecombineerd, zijn scherp in beeld gebracht. Het is duidelijk hoe u zal meten of beoogde resultaten bereikt zijn. U hebt geverifieerd of de data waarop u zich baseert beschikbaar en betrouwbaar zijn.

Value Discovery: Optimization Concretization Contact Neem contact op met Kris Van Marcke