Kris Van Marcke Senior Business Consultant +32 474 98 42 83

Optimization Model Development and Validation

Een wiskundige kunstgreep die best mogelijke optimalisatieoplossing reflecteert

U hebt een correcte waardefunctie, meetbaar en met de juiste KPI's, als basis voor uw optimalisatie? U weet wat u zal optimaliseren dankzij de "value discovery"-aanpak. Van hieruit wordt uw optimalisatiepuzzel opgelost. Hiervoor stellen we een model op.Een wiskundig model met voorspellende waarde dat het proces dat u wenst te optimaliseren reflecteert en dat voldoende accuraat is.Aan de hand van een effectief probleem, een representatief data-set wordt deze accuraatheid getoetst. Het model wordt als het ware gevalideerd.Ordina kan u bijstaan in het opzetten van verschillende wiskundige optimalisatie modellen of kan u ondersteunen in het valideren van door u gecreëerde modellen.  

concept

Optimalisatie algoritmes werken op een model dat de realiteit benadert. Hoe sterker het model de realiteit reflecteert, hoe geloofswaardiger de optimalisatieresultaten. Het model heeft voldoende accurate voorspellende waarden (predictive value),:  Wanneer het model een bepaald effect voorspelt moet dit door een objectieve observatie in de realiteit te staven zijn.
De accuraatheid van het model ten top drijven kan dan weer negatief zijn. De optimalisatiepuzzel kan immers dermate complex worden dat het niet meer binnen een aanvaardbare rekentijd kan worden opgelost.

aanpak

De meeste optimizatie technieken werken met mathematische modellen geënt op de realiteit. Er zijn ook andere technieken. Ordina werkt voor u het juiste model uit. Wij garanderen dat het model logisch en correct is en dat het voldoet aan alle belemmeringen eigen aan de gekozen optimizatie technieken. Onze experten valideren de accuraatheid van het model door er een concreet probleem op los te laten. Aan de hand van een realistisch data-set toetsen we het model en de weergegeven resultaten. 
Ordina voert deze validatiechecks uit op zowel eigen ontwikkelde modellen als op optimizers opgezet door de klant zelf. 

resultaat

Na afloop beschikt u over een gevalideerd model, dat u verzekert van:
- Een accuraat – maar niet overdreven accuraat – model van de probleemstelling
- Een objectieve en meetbare doelfunctie
- Een model dat de beperkingen opgelegd door de gekozen optimalisatietechniek respecteert
- Een model getest aan de hand van een relevante data-set

Optimization Model Development and Validation Contact Neem contact op met Kris Van Marcke