Ilse Pauwels Marketing Manager +32 473 98 29 58

Service Management Assessment

Test de volwassenheid van uw processen!

Organisaties moeten kunnen vertrouwen op een IT-dienstverlening die hun processen goed ondersteunt. Met het toenemende belang van ICT in de bedrijfsvoering worden ook de eisen die klanten stellen aan de IT-dienstverlening steeds hoger. Denk bijvoorbeeld aan hoge beschikbaarheid, altijd de juiste capaciteit, optimalisering van kosten, flexibiliteit, passende support en een korte time-to-market. IT Service Management (technisch beheer en applicatiebeheer) is het vakgebied dat zich bezighoudt met het inrichten, managen en verbeteren van de ICT-dienstverlening aan interne en externe klanten van een organisatie.
Zijn uw processen efficient ingericht? Is de kwaliteit van uw dienstverlening optimaal?
Doe de test!
Vraag uw gratis link naar de online Service Management Tool en krijg inzicht in het volwassenheidsniveau van uw IT-dienstverlening!


Concept

Ordina ontwikkelde de Service Management Assessment (SMA) tool. Een onafhankelijke survey, gebaseerd op de internationale kwaliteitsstandaard ISO/IEC20000 die de kwaliteit van uw service meet.
18 ICT-processen worden beoordeeld vanuit 5 invalshoeken: Organisatie – Proces documentatie – Proces uitvoering – Controle & sturing en Relaties met andere processen.
U checkt als het ware de maturiteit van uw Service Desk, Incident Management, Problem Management, Change Management, Configuration Management, .....
U beantwoordt de vragen van het assessment voor het door u gekozen proces op het door u gewenste tijdstip.

aanpak

U krijgt toegang tot de Ordina SMA-tool. U doet de survey voor één of meerdere processen.
Op basis van uw input analyseert Ordina de kwaliteit van uw service management proces. We brengen de sterktes en zwaktes in kaart en bieden u concrete verbeterpunten en realiseerbare oplossingen.
U kan het assessment periodiek herhalen en controleren of uw processen naar het gewenste niveau groeien na implementatie van de “tips”.

resultaat

U ontvangt een rapport van het doorgelichtte Service Management Proces. Ordina analyseerde de resultaten en wijst op de pijnpunten en de impact ervan op uw organisatie. Het rapport bevat concrete aanbevelingen.
Zo kan u uw efficiëntie optimaliseren, kosten besparen én uw dienstverlening verbeteren.
De audit biedt leidinggevenden en beheerders handvatten om mogelijke probleemgebieden in het IT-Service Management te identificeren en te managen.

Service Management Assessment Contact Neem contact op met Ilse Pauwels