ICT voor mensen

Bouwen aan een digitale wereld die mensen vooruit helpt.

Wij geloven in een digitale wereld die mens, bedrijven en maatschappij  vooruit helpt. De toepassing van ICT speelt een essentiële rol bij het oplossen van maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken. Zo kan technologie helpen een doorbraak te creëren in het efficiënter maken van de overheid, het betaalbaar houden van de zorg en het garanderen van veilige internettransacties. Als bedenkers, bouwers en beheerders van de digitale wereld hebben wij de expertise om organisaties wendbaarder te maken door bedrijfsprocessen en ICT duurzaam te verbeteren.

ICT voor mensen
Humanisering van ICT_1893x525

Humanisering van ICT

ICT speelt een steeds grotere rol in onze wereld waardoor er meer mogelijk is dan we ooit hadden kunnen bedenken. De effecten van de digitalisering van onze samenleving worden ook steeds zichtbaarder. Technologie dringt door in zowel ons zakelijke als privéleven en bevindt zich steeds meer rondom de mens en soms zelfs in het lichaam van de mens. Deze ‘versmelting’ van menselijke behoeften en technologie noemen wij de ‘humanisering van ICT’. Deze trend gaat ertoe leiden dat de afstand tussen technologie en mens steeds kleiner wordt en vraagt om oplossingen die aansluiten bij de persoonlijke beleving van de gebruiker. Naast technologische kennis neemt het belang van medische, psychologische en sociologische inzichten sterk toe en wordt er een ander profiel van kennis en kunde gevraagd met nieuwe vormen van leiderschap. Ordina anticipeert op deze ontwikkeling in haar opleidingsprogramma en werving

Samen duurzaam innoveren_1893x525

Samen duurzaam innoveren

We willen samen met onze klanten duurzaam innoveren en we stellen ons maatschappelijk verantwoord op. We investeren veel in het begrijpen van de business van onze klanten om zo nieuwste kennis en technologie te kunnen toepassen in de context van de klant. Het primaire proces van organisaties hangt sterk samen met de flexibiliteit van de ICT omgeving. ICT-projecten zijn integrale veranderprocessen geworden, waarbij de technische implementatie samenvalt met de aanpassing van bestaande processen, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers. Dat vraagt bij opdrachtgever en leverancier om een andere manier van samenwerking en co-creatie maar vooral om een andere mindset om gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Samen met onze klanten maken wij nieuwe technologieën toepasbaar.

Innovatiekracht_1893x525

Innovatiekracht

Ordina helpt organisaties zich continu aan te passen aan de veranderende omgeving.

Wij vergroten innovatiekracht door inzet van mensen, methoden en technologie

  • Door inzet van specialisten met kennis van nieuwe technologieën, methoden en processen
  • Door het gebruik van dynamische werkvormen zoals agile, devops, scrum en cocreatie met ketenpartners
  • Door het koppelen van jong talent aan ervaren professionals ontstaan nieuwe impulsen en vindt  kennisoverdracht plaats

Intuïtieve technologie_1893x525

Intuïtieve technologie

Wij verbinden mensen en organisaties door intuïtief werkende technologie

  • Door betekenisvolle relaties tot stand te brengen met klanten door inzet van technologie die intuïtief aanvoelt
  • Door veel aandacht voor design en user experience bij het flexibel en schaalbaar integreren van nieuwe technologieën
  • Door mensen, informatiebronnen en devices te verbinden en informatie gestuurd handelen mogelijk te maken.  

Veilig en robuust_1893x525

Veilig en robuust

Wij maken systemen en data robuust en veilig

  • Door het  waarborgen van continuïteit en robuustheid van bestaande legacy systemen
  • Door te werken aan een vernieuwingsslag en een verantwoorde koppeling tussen innovatie en legacy
  • Door  systemen en data te beschermen