Ordina brengt lokale natuur terug en start met 25.000 bomen

IT-bedrijf Ordina geeft op 15 april het startschot van een opvallend duurzaamheidsinitiatief. Vanuit haar doelstelling om in 2030 CO2-neutraal te zijn is één van de geuite ambities om regelmatig een aanzienlijke oppervlakte grond aan te kopen en om te vormen naar bos. Op die manier worden in België en in Nederland stukken bos teruggeven aan de natuur. In België wordt Ordina hierin ondersteund door BOS+. De eerste bomen gaan nu de grond in, in het bijzijn van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, burgemeester van Pelt Frank Smeets, provinciegouverneur Jos Lantmeeters en CEO van Ordina Jo Maes.

Hoewel bedrijven die investeren in groene oplossingen talrijk zijn, gaan er weinig zo ver als Ordina. Als één van de grootste IT-dienstverleners van de Benelux neemt Ordina maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus en rekent het daarbij in België op BOS+ voor de boskennis die nodig is om dit waar te maken. Het doel is om lokale stukken grond aan te kopen om er verkoelende en luchtzuiverende bossen te planten. De aftrap komt er in Pelt, met 13,5 hectare, goed voor zo’n 25.000 toekomstige bomen. Het Ordina-bos zal centraal in het ‘Pijnven’ liggen, een groot bos dat deel uitmaakt van ‘Bosland’, één van de grootste boscomplexen van Vlaanderen.

“Zowel in België als in Nederland kopen we geschikte gronden op en planten we een nieuw bos”, legt CEO Jo Maes uit. “Daarmee bestrijden we de klimaatcrisis en creëren we tegelijkertijd nieuwe en blijvende lokale natuur. Bovendien willen we CO2-neutraal zijn tegen 2030. De aanplant van een Ordina-bos is hierin een belangrijke pijler.”

Volgens Bert De Somviele, directeur van BOS+, is het engagement van Ordina opmerkelijk: “Met BOS+ werken we wel meer samen met bedrijven om meer bos te realiseren. Maar met de doelstelling van regelmatige, lokale aankopen van deze omvang neemt Ordina een echte voortrekkersrol op zich en levert het een substantiële bijdrage aan de uitbreiding van het schaarse Vlaamse bosareaal.”

De keuze voor bos om te verduurzamen is volgens De Somviele erg slim. “Bossen zijn maatschappelijk ongelooflijk relevant”, zegt hij. “Ordina heeft goed begrepen dat bos nog steeds dé beste technologie is om de gevolgen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis tegen te gaan. Bovendien heeft meer bos een positieve invloed op het fysieke en mentale welbevinden van de vele mensen die in de toekomst van dit en de andere Ordina-bossen kunnen genieten.”

Op vrijdag 15 april worden symbolisch de eerste bomen geplant in het Limburgse Pelt. In aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, Bert De Somviele, directeur van BOS+ en Jo Maes, CEO van Ordina wordt de aftrap gegeven van dit baanbrekend project. Het gaat om bomen op kluit omwille van het late aanplantmoment in het jaar.

Uitnodiging

We nodigen u als persmedewerker uit om hier vanop de eerst rij bij te zijn.

  • Locatie: Pelt (Meer info: zie persbericht)
  • Vrijdag 15 april
  • 12u45 – 13u15: Welkom, hapje en drankje
  • 13u15 – 14u00: Korte toespraak en aanplant eerste bomen

Graag bevestiging indien u komt bij één van onze contactpersonen: Arne D’hont (Arne.dhont@bosplus.be) of Sara Geysen (Sara.geysen@ordina.be).

Download persbericht