Ordina-bouwen-aan-een-digitale-wereld

Bouwen aan een digitale wereld

Eén waarin ICT mensen echt vooruit helpt

Snelle technologische ontwikkelingen veranderen de wereld waarin we leven, werken en communiceren ingrijpend. Dit doet een groot beroep op ons aanpassingsvermogen, maar het biedt ook volop kansen. De toepassing van ICT helpt om tal van bedrijfsmatige en maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

Onze strategie

In onze optiek vormt ICT de sleutel voor het oplossen van nieuwe uitdagingen waar organisaties voor staan. Tegelijk biedt ICT een antwoord op grote maatschappelijke vraagstukken, zoals een efficiëntere overheid, betaalbare zorg en een schoon milieu. Als ICT die doorslaggevende rol wil spelen, moeten mensen kunnen vertrouwen op goedwerkende en duurzame oplossingen. Alleen dan helpt ICT mensen om succesvol mee te gaan in de steeds sneller veranderende wereld en creëert het waarde voor de lange termijn. Ordina zet zich hier dagelijks voor in.

Onze manier van werken sluit aan bij eigentijdse uitdagingen. De tijd waarin massale IT-volumes en grootschalige projecten de boventoon voerden, is voorbij. De behoefte groeit aan compacte projecten die snel resultaten opleveren. In kortcyclische sprints met een flexibele inzet van specialisten, veelal met een agile werkwijze en gericht op concrete resultaten. Ordina bereikt die met nieuwe, succesrijke businessproposities.

Visie en Missie

Visie

Humanisering van ICT

Technologie ligt onder ieders handbereik. Apparaten en apps worden slimmer, persoonlijker en intuïtiever. Technologische oplossingen anticiperen op onze behoeften en houden rekening met onze beleving. Menselijke behoeften en technologie versmelten. Van technologische oplossingen wordt verwacht dat ze aansluiten bij de persoonlijke beleving van de gebruiker. Deze ‘humanisering’ van ICT stelt hoge eisen aan design en gebruiksgemak. Naast technologische kennis vraagt dit om medische, psychologische en sociologische inzichten en nieuwe vormen van leiderschap, om zo op lange termijn waarde te creëren. Ordina anticipeert op deze ontwikkeling, onder meer in ons opleidingsprogramma en bij de werving van nieuwe medewerkers.

We realiseren ons dat uiteindelijk alles draait om het resultaat. De gebruiker verwacht niet alleen meer mogelijkheden, hij mag erop vertrouwen dat nieuwe oplossingen doen wat ze beloven. Ordina maakt zich hiervoor sterk. Omdat we vinden dat ICT moet werken. Voor mensen.

Missie

Samen duurzaam innoveren

Wij willen samen met onze klanten duurzaam innoveren. We investeren veel in het begrijpen en doorgronden van de business van onze klanten, omdat we de nieuwste kennis en technologie zorgvuldig willen toepassen binnen de context van de klant. Wij constateren dat het soepele verloop van de primaire processen bij organisaties sterk samenhangt met de flexibiliteit van de IT-omgeving. ICT-projecten zijn daarmee per definitie integrale veranderprocessen geworden: een succesvolle technische implementatie hangt af van de mate waarin bestaande processen, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers mee kunnen veranderen. Dat vraagt niet alleen van opdrachtgevers, maar ook van Ordina als leverancier om een intensieve vorm van samenwerken. En het vraagt vooral om een mindset om in cocreatie gezamenlijk tot een goed resultaat te komen. Bij dit alles stellen we ons maatschappelijk verantwoord op.

Het spreekt vanzelf dat wij hechten aan duurzame relaties met klanten en medewerkers. Alleen zo beschikken we altijd over de benodigde kennis om technologieën werkelijk van waarde te laten zijn voor klanten en langetermijn waardecreatie te realiseren. Ordina is voor klanten nooit ver weg, heeft veel kennis van de lokale markt en van wet- en regelgeving en vult dit aan met partnerships. Bij Ordina zijn de lijnen naar specialisten en naar het management altijd kort.