Maatschappij

Gelijke kansen voor iedereen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verankerd in de bedrijfsstrategie van Ordina. We nemen onze verantwoordelijkheid voor een betere wereld vanuit een intrinsieke motivatie. Die motivatie komt voort uit het feit dat we midden in de maatschappij staan en dat we werken met mensen en vóór mensen. Ons MVO-beleid heeft twee pijlers: Milieu en Maatschappij. Op deze pagina vind je onze doelstellingen, initiatieven en resultaten binnen onze pijler Maatschappij.

Onze doelstelling

Het is onze ambitie om iedereen gelijke kansen te geven, zowel op de arbeidsmarkt als op het vlak van toegang tot digitale middelen en digitale kennis. Intern leggen we daarbij de focus op inclusie en diversiteit. Zo is een van zijn onze voornaamste doelstellingen dat in 2030 minimaal 30% van onze medewerkers vrouw of non-binair is (dit is nu 20%).

Waarom de pijler maatschappij?

Onze slogan is ahead of change. Oftewel: we helpen onze klanten om de verandering voor te zijn. Met de digitale transformatie geven we vorm aan een nieuwe economie. We verbeteren en veranderen bedrijven voor een betere toekomst. Ook onze professionals zijn ahead of change; zij lopen voorop in hun vakgebied en dragen met hun expertise bij aan de maatschappij van morgen.

Maar onze rol gaat verder dan alleen technologie. Het gaat om mensen. En om toekomstperspectief. Met onze expertise helpen wij mensen om zich voor te bereiden op de maatschappij van morgen en zich aan te passen aan een nieuwe economie.

Kansgelijkheid

Dat is nodig, omdat de maatschappelijke ongelijkheid toeneemt. Bij Ordina vinden we dat iedereen gelijke kansen moet krijgen. We geloven dat ons vak daarin een betekenisvolle rol kan spelen. Daarom zetten we onze kennis, kunde en ervaring in voor de maatschappij. Zo dragen we bij aan een eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen. Door het creëren van gelijke digitale kansen voor iedereen dragen wij bij aan een gelijkwaardiger bestaan. Dat doen we onder andere door onze kennis en kunde beschikbaar te stellen aan organisaties zich inzetten voor goede doelen.

Diversiteit en inclusie

Om onze ambitie te verwezenlijken, moeten we eerst naar onszelf kijken. We zijn ervan overtuigd dat ons succes valt of staat met de kwaliteit en diversiteit van onze mensen. Diversiteit als het gaat om de verhouding man/vrouw, maar ook om verschillende culturen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en LHBTIQ+-collega’s. Maximaal inclusief en divers zijn we nog niet, maar daar werken we wel hard aan. Zo hebben we een aantal actieve communities, die zich sterk maken voor een diverse en inclusieve organisatie. In samenwerking met deze communities creëren we de komende jaren bewustwording, onderling begrip en acceptatie, met als doel om diversiteit en inclusie in het dna van onze organisatie te brengen.

We willen iedereen gelijke kansen geven, zowel op de arbeidsmarkt als op het vlak van toegang tot digitale middelen en digitale kennis. Daarbij zetten we vooral in op lokale initiatieven.

Dit doen wij voor de maatschappij

In onderstaand schema vind je een overzicht van onze initiatieven die bijdragen aan gelijke kansen voor iedereen, diversiteit en inclusie. Onder het schema vind je per initiatief een toelichting.

  • Youthstart | Ordina België heeft een partnership met Youthstart. Zij helpen jongeren hun talenten te ontdekken en hun dromen om te zetten in realiteit. Een training van 8 dagen helpt hen om richting te geven aan hun leven en de baan of studie van hun dromen te vinden.
  • Codefever| Dit is een vereniging zonder winstoogmerk waar jongeren IT-lessen kunnen volgen om hen digitaal wijzer te maken en eventueel te inspireren voor een loopbaan in de IT.
  • JINC | JINC maakt zich sterk voor een maatschappij waarin de achtergrond van een kind niet zijn of haar toekomst bepaalt en waarin ieder kind kansen krijgt. Vanuit onze samenwerking met JINC zetten wij ons actief in om digitalisering in de maatschappij te versterken en verbeteren. Met onze expertise willen we kinderen van acht tot zestien jaar een goede start op de arbeidsmarkt geven. Via het JINC-programma maken kinderen kennis met digitalisering, ontdekken ze welk werk bij hun talent past en leren ze solliciteren. Ordina-medewerkers geven bijvoorbeeld lessen op basisscholen over digitale vaardigheden.
  • Co Teach | Ordina helpt het informaticaonderwijs op middelbare scholen. Onze medewerkers verzorgen gedurende 10 weken een module informaticaonderwijs. We participeren in het GO Teach-project dat vanuit NL Digital en het Nederlandse ministerie van Onderwijs is opgezet.
  • Allemaal Digitaal | In Nederland heeft Ordina in het voorjaar van 2020 meegedaan aan de actie Allemaal Digitaal. Dit is een initiatief van overheid, maatschappelijke organisaties en de IT-sector om gebruikte laptops in te zamelen, op te knappen en te verdelen over de mensen die ze het hardst nodig hebben. Iets wat met name door covid-19 van groot belang is, omdat we meer dan ooit aangewezen zijn op digitale technologie om te leren, werken en contact te hebben met anderen.
  • OPSPOOR | Het IT-lab OPSPOOR is een lab voor 37 basisscholen in Purmerend en Waterland (Nederland). Zij verzorgen alles omtrent digitale geletterdheid bij en met hun 800 collega’s en 8.000 kinderen. In de Week van de Mediawijsheid bieden zij via een stream lessen aan scholen aan.
  • Pledge 1% | In 2020 hebben we ons aangesloten bij de Pledge 1%-beweging, die bijdraagt aan het creëren van een betere wereld. Inmiddels doen meer dan 11.000 organisaties hieraan mee door 1% van hun vermogen, winst, producten of tijd belangeloos weg te geven aan een doel naar keuze. Vanuit Ordina voeren we concrete projecten uit die met ons vakgebied hebben te maken. Ook nemen onze medewerkers als vrijwilliger deel aan projecten van externe maatschappelijke organisaties, zoals een NGO, stichting, onderwijs- of zorginstelling of organisatie met ANBI-registratie. Waar mogelijk kiezen we voor organisaties die eveneens streven naar terugdringen van ongelijkheid en kansen bieden aan mensen om te participeren in het arbeidsproces. Voorbeelden hiervan zijn Everyday Heroes, Landschap Erfgoed Utrecht, Leger des Heils, Movement on the Ground, We helpen Groningen, Questionmark, Brandweer en College 53.