Milieu

CO2-neutraal in 2030

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is verankerd in de bedrijfsstrategie van Ordina. We nemen onze verantwoordelijkheid voor een betere wereld vanuit een intrinsieke motivatie. Die motivatie komt voort uit het feit dat we midden in de maatschappij staan en dat we werken met mensen en vóór mensen. Ons MVO-beleid heeft twee pijlers: Milieu en Maatschappij. Op deze pagina vind je onze doelstellingen, initiatieven en resultaten binnen onze pijler Milieu.

Onze doelstelling

Onze doelstelling is om CO2-neutraal te zijn in 2030. Onze ambitie is groter: we willen uiteindelijk CO2-negatief worden.

Waarom de pijler milieu?

We hebben maar één planeet. Daar moeten we zuinig op zijn. Door verspilling te voorkomen en CO2-uitstoot steeds verder terug te dringen. Hoewel we als beursgenoteerd bedrijf te maken hebben met wet- en regelgeving op het gebied van milieu, is het absoluut onze eigen keuze om CO2-neutraal te willen worden. Het is iets dat we vanuit onze intrinsieke motivatie zelf willen realiseren.

Maar liefst 92% van onze eigen CO2-footprint komt door de reisbewegingen van onze medewerkers. Het gas- en elektriciteitsgebruik in onze kantoren bedraagt 6% van onze CO2-uitstoot. Daarom is mobiliteit een speerpunt in onze aanpak om CO2 te reduceren.

De coronapandemie heeft onze manier van werken en denken sterk beïnvloed. Het heeft gezorgd voor minder reisbewegingen van en naar kantoor en klanten. En daarmee ook voor minder stroom- en gasverbruik op onze kantoren. Deze nieuwe mindset helpt ons bij het realiseren van onze doelstellingen. We motiveren onze medewerkers om ‘slimmer’ vanuit locaties te werken en vergaderen, gebruikmakend van technologische ondersteuning. Daarnaast zijn concrete initiatieven nodig, die hieronder worden toegelicht.

Ondanks onze initiatieven blijven we altijd CO2 uitstoten. Om die te compenseren, planten we ons eigen Ordina-bos.

Dit doen wij voor het mileu

In onderstaand schema vind je een overzicht van onze initiatieven om onze CO2-uitstoot terug te dringen. Onder het schema vind je per initiatief een toelichting.

  • Ordina-bos | Om de stap te maken naar CO2-neutraal én zelfs CO2– negatief is meer nodig dan bovenstaande initiatieven. We zullen namelijk altijd CO2 blijven uitstoten. Die resterende uitstoot moeten we compenseren. Dat doen we door ons eigen Ordina-bos te planten. Zowel in Nederland als België kopen we een stuk landbouwgrond op en een nieuw bos te creëren. Daarmee lossen we een deel van het stikstofprobleem op en maken we tegelijkertijd een stuk nieuwe natuur. Dit is een duurdere en minder eenvoudige oplossing dan bijvoorbeeld het laten planten van bomen in Afrika of Zuid-Amerika. Toch kiezen we hiervoor, omdat we impact willen maken in het gebied waarin we actief zijn. En vooral omdat het onze overtuiging is dat dit de meest duurzame manier is om bij te dragen aan het milieu en klimaatverandering tegen te gaan.
  • ECOVADIS | Dit is een certificering in België en Nederland op het gebied van duurzaamheid.
  • SBTI (Science Based Targets) | Dit is een internationale standaard voor uitstootreductie om onder de 2° of 1,5° opwarming van de aarde te blijven. Ordina heeft zich gecommitteerd aan het opstellen en behalen van de juiste CO2-uitstoottargets.
  • Coalitie Anders Reizen| We hebben ons in 2020 aangesloten bij de Nederlandse coalitie Anders Reizen en committeren ons aan de doelstelling om de door zakelijke mobiliteit veroorzaakte CO2-uitstoot per FTE met 50% te verminderen in 2030 (ten opzichte van 2016). Hoewel Anders Reizen een Nederlands initiatief is, hanteren wij de doelstelling ook voor Ordina BeLux. Dit initiatief past goed in onze langetermijnambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
  • Elektrische leaseauto’s en laadpalen | Medewerkers in Nederland kunnen sinds 2018 overstappen op volledig elektrische leaseauto’s. We geven een bonus en stellen laadpalen thuis ter beschikking. Hierbij letten we erop tijdens het laden zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten. Dat betekent dat we ernaar streven dat er niet met ‘grijze’ elektriciteit wordt geladen, maar alleen met lokaal geproduceerde groene elektriciteit. Alleen dán is groene stroom echt groen. Wij volgen daarin de definities van de Rijksoverheid. Om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken, laten we onze medewerkers binnen zekere grenzen vrij in het kiezen van een elektrische auto. Het merkenbeleid is op dit type voertuig niet van toepassing.
  • Volledig elektrische leasevloot | Diesels worden vanwege hun fijnstofuitstoot sinds september 2020 niet meer in ons nieuwe lease-aanbod aangeboden. In België en Luxemburg worden vanaf 2025 alleen nog maar volledig elektrische auto’s toegelaten tot het lease-aanbod. In Nederland wordt daarover in de loop van 2022 een besluit genomen. De bestaande contracten zullen worden uitgediend, maar bij elk nieuw contract zijn alleen volledig elektrische auto’s beschikbaar. Dat betekent dat de leasevloot in België en Luxemburg medio 2029 volledig elektrisch is.
  • Trein of fiets | Ordina moedigt leaserijders aan om hun auto te laten staan en zakelijke kilometers op een andere manier af te leggen. Voor iedere leaserijder in Nederland is een NS Business Card beschikbaar en vanaf april 2021 behoort ook een leasefiets tot de keuzemogelijkheden.
  •  Close the Gap | Ordina België geeft gebruikt IT-materiaal aan Close the Gap. Via deze non-profitorganisatie krijgen laptops, servers en telefoons een tweede leven in ontwikkelingslanden en sinds kort ook in Europese scholen. Zo helpen wij mee om te zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft vanuit digitalisering.
  • CO2 Prestatieladder | Dit is een Nederlandse certificering met betrekking tot CO2-reductie.