Samen duurzaam innoveren

Samen duurzaam innoveren

Onze missie: samen duurzaam innoveren

Razendsnel kunnen vernieuwen of langzaam minder relevant worden. Veel organisaties kennen deze uitdaging, die snel moet worden aangegaan. De kansen van technische innovaties moeten tijdig worden onderkend. Succesfactoren zijn het benutten van de eigen innovatiekracht, het verbinden van mensen en organisaties met intuïtief werkende technologieën en het doorvoeren van vernieuwingen op een veilige en robuuste manier.

Wij willen onze klanten helpen duurzaam te innoveren. We investeren veel in het begrijpen en doorgronden van de business van onze klanten, omdat we de nieuwste kennis en technologie zorgvuldig willen toepassen binnen de context van de klant. Wij constateren dat het soepele verloop van de primaire processen bij organisaties sterk samenhangt met de flexibiliteit van de IT-omgeving. IT-projecten zijn daarmee per definitie integrale veranderprocessen geworden: een succesvolle technische implementatie hangt af van de mate waarin bestaande processen, rollen en verantwoordelijkheden van medewerkers mee kunnen veranderen. Dat vraagt niet alleen van opdrachtgevers, maar ook van Ordina een intensieve vorm van samenwerken. En het vraagt vooral om een mindset om in co-creatie gezamenlijk tot een goed resultaat te komen.

Hierin nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Het spreekt vanzelf dat wij hechten aan duurzame relaties met onze stakeholders. Alleen zo beschikken we altijd over de benodigde kennis om technologieën werkelijk van waarde te laten zijn voor klanten en waarde op de lange termijn te realiseren. Ordina is voor klanten nooit ver weg, heeft veel kennis van de lokale markt en van wet- en regelgeving en vult dit aan met partnerships.
Bij Ordina zijn de lijnen naar specialisten en naar het management altijd kort.