Slimme luchthavenplanning door data deling kan groot verbeterpotentieel blootleggen

Luchthavens staan voor grote uitdagingen. Hoogconjunctuur tot begin 2020 werd gevolgd door lockdowns en daarna opnieuw de vrijheid om te reizen. Deze uitdagingen zijn oplosbaar, maar daar is wel slimme luchthavenplanning nodig. Daarmee ligt heel veel efficiëntie voor het grijpen. Om dat te realiseren is meer samenwerking nodig, data deling én slimme software voor luchthavenplaning.  

Onvoldoende afstemming

Luchthavens halen absoluut niet alles uit de mogelijkheden die ze wel hebben. De restricties waar luchthavens mee kampen, zoals ruimtelijke beperkingen of uitstootgrenzen, leiden ertoe dat ze verhoging van het rendement moeten gaan zoeken binnen bestaande grenzen. Waarom luchthavens niet uit de business halen wat er in zit komt vooral door onvoldoende afstemmen van veranderingen en bijhorende data. Verbeteringen liggen voor het grijpen.

Tevreden passagiers zorgen voor meer omzet

Luchthavens met een visie streven naar het verbeteren van hun rendement via twee primaire doelstellingen:  het verbeteren van de passagierservaring (1) en passagiers meer mogelijkheden bieden om te profiteren van de tijd die ze wel of niet op de luchthaven willen doorbrengen (2). Heeft een reiziger het naar zijn/haar zin vanaf binnenkomst in de terminal tot het moment van vertrek? Dan zorgt dat voor meer tijd om leuke dingen te doen, zoals winkelen of koffiedrinken. Staat de passagier te lang in de rij of gaat er te veel tijd zitten in de noodzakelijke incheckhandelingen, dan is dit funest voor de passagierservaring, én legt het extra druk op de luchthavenorganisatie. Er is meer personeel nodig en er is behoefte aan investeringen voor het oplossen van deze inefficiency. 

Vliegvelden als onderdeel van diverse logistieke ketens

De verbeterslagen die luchthavens kunnen maken raken vele logistieke ketens. Het ecosysteem rond een grote luchthaven, zoals Schiphol, Brussel, Frankfurt of Heathrow,  bestaat uit heel verschillende spelers die samen een economische entiteit vormen. Naast de luchthaven zijn er onder andere de luchtvaartmaatschappijen, de vrachtafhandelaars, beveiligings- en cateringbedrijven, luchtverkeersleiding, onderhoudsbedrijven, douane, reizigers en allerlei andere organisaties aanwezig die diensten leveren. 

Luchthavenplanning vereist meer dan aankomst- en vetrekdata delen

Er zijn budgetten beschikbaar bij luchthavens als ook bij de verschillende spelers op de luchthavens om verbeterplannen in gang te zetten. Toch is het de vraag of de huidige plannen toereikend zijn. Wat voor de grootste uitdaging zorgt is dat enerzijds alle betrokken partijen data moeten verzamelen én die ook met elkaar delen. Dit gaat verder dan het centraal beschikbaar stellen van aankomst- en vertrektijden. Data over passagiersaantallen, reizigersprofielen, aantallen koffers, drukte en lengte van de wachtrijen, maar ook bijvoorbeeld het aantal security lanes dat in het komende half uur zal opengaan. Deze data zijn voor alle betrokken organisaties relevant om tot een optimale planning te komen. De betrokken partijen hebben feitelijk heel vergelijkbare uitdagingen die ze kunnen aanpakken door data snel en open te delen. 

3 categorieën planning uitdagingen 

Bedrijven op luchthavens hebben te maken met verschillende planning uitdagingen, zoals seizoensvariatie (1), dagelijkse wisselende vraagcurves (2) en verstoringen in het luchtverkeer (3). De seizoensvariatie geldt zowel voor passagiers- als voor luchtvracht. De dagelijkse pieken in aantallen vluchten kunnen groot zijn. Dit leidt tot een teveel aan personeel op de rustige momenten tussen deze pieken. Verstoringen worden veroorzaakt door vertrekkende en aankomende vluchten, al zijn vertrektijden beter te controleren dan vluchten die te laat of te vroeg aankomen. Verstoringen leiden tot planningsafwijkingen die in real-time en luchthavenbreed kunnen worden gedeeld. 

3 belangrijke tips die helpen verbeteren

De uitdagingen waar het de luchthavenplanning betreft zijn voor een heel groot deel beter te managen dan nu gebeurt. Vliegvelden die de ambitie hebben om van de complexe dynamiek echt werk te maken, moeten in staat zijn om: 

  • Te begrijpen wat er gebeurt, nu en op elk moment dat een verandering zich voordoet. 
  • Direct en effectief te reageren. Bijvoorbeeld door een security team van de ene naar de andere terminal te verplaatsen. 
  • De invloed van zeer kort termijn ingrepen te begrijpen op de luchthaven dynamiek in de komende minuten en uren.  

Verbeterde luchthavenplanning is basisvoorwaarde

In een ideale wereld verzamelen alle betrokken partijen op een vliegveld data en delen die met elkaar. Die data vormt vervolgens de basis voor een sterk verbeterde luchthavenplanning; voor de langetermijn-, de middellangetermijn- en de kortetermijnplanning. Goede data geeft een helder beeld van de consequentie van een verandering. Planners weten veel, maar de dynamiek op een luchthaven is dermate groot en complex dat nooit alles goed inzichtelijk te krijgen is met beperkte of deelplanningen. De luchtvaartsector is een van de meest digitaal georganiseerde branches, alleen is er onvoldoende sprake van data deling.

Luchthavenpersoneel efficiënter inzetten

Toegang tot actuele data in real time zal toelaten wachtrijen te verkleinen en personeel efficiënter in te zetten. Dat leidt tot meer inkomsten van tevredener klanten en minimaal tot lagere kosten voor personeel. Immers, als je weet hoeveel mensen er precies op een vlucht zitten en hoeveel stuks bagage het vliegtuig vervoert, dan is ook duidelijk wat daarvan de consequenties zijn.

Slimmer en sneller inspelen op veranderingen

De waarde van goede data, betere afstemming en voorspellingen is enorm. Niet alleen in tijden van hoogconjunctuur, maar ook in tijden waarin mensen minder vliegen. Beter en sneller gedeelde data geeft machine learning technieken de kans patronen bloot te leggen. Daarmee zijn de planningsprocessen van alle betrokken partijen op de luchthaven te verrijken. Luchthavens met een visie kunnen zo inspelen op elke situatie en het rendement tussen nu en een uur tot anderhalf uur verder optimaliseren. Dit is voor passagiers dé bepalende periode. Luchthavens geven zichzelf de kans om de passagierservaring positief te houden en daar eventueel nog geld mee te verdienen. Ben jij nieuwsgierig naar welk verbeterpotentieel er voor jouw luchthaven in het verschiet ligt?